Илирика: Домаћи инвеститори и даље опрезни по питању улагања у иностранству

Економија 15: 00 / 2. 8. 2012

Новим Законом о инвестиционим фондовима држава је омогућила прилику фондовима у Србији да 100% имовине којом управљају инвестирају у земље Европске Уније и ОЕЦД – а. После скоро непуних годину дана од примене нових прописа грађани Србије, тј. Инвеститори, и даље су врло опрезни када је у питању инвестирање вишка новчаних средстава, показала је анализа ДЗУ Илирика.

Анализирајући ниво информисаности инвеститора у Србији, резулатати су показали да међу српским инвеститорима постоји потреба за већом информисаношћу о позитивним сигналима из глобалног окружења, за већом укљученошћу у процесе глобализације финансијских и инвестиционих токова, као и у алтернативе за остваривање профита.

Влада Републике Србије је новим Законом о инвестиционим фондовима отворила могућност да се 100% имовине улаже у земље Европске Уније и ОЕЦД – а.

„На тим берзама постоје хартије од вредности које су директно везане за кретање индекса тржишта у развоју. Улагањем у такве хартије од вредности, економска ситуација у земљама у развоју перманентно је у фокусу интересовања портфолио менџера у инвестиционим фондовима,“ изјавио је Игор Поповић, главни портфолио менаджер ДЗУ Илирика.

Либерализацијом закона о раду инвестиционим фондовима, створиле су се нове могућности за реализацију виших приноса него што су имали раније с обзиром да су домаћа финансијска тржишта плитка и неразвијена. Тиме се интересовање за брзорастућа тржишта знатно повећало, а атрактивне туристичке дестинације као што су Филипини данас можемо посматрати и као повољну дестинацију за инвестирање.

Тако је недавно рејтинг агенција С&П подигла кредитни рејтинг Филипина што је довело ову острвску земљу на корак до остварења дугогодишњег циља да постану још атрактивнија дестинација за инвестиције. С&П је подигао рејтинг са ББ на ББ+ што је највећи ниво од 2003. Године. Како тврди ова агенција, побољшање рејтинга уследило је услед видног побољшања стања у јавним финансијама током претходног периода. Филипински званичници очекују да ће бољи кредитни рејтинг помоћи Филипинима да привуку више страних инвеститора што је кључно за привредни раст.

Онај ко је препознао на време шансе које нуде овакве дестинације могао је да оствари профит. Тако су на пример портфолио менаджери инвестиционог фонда Илирика Глобал из Београда остварили солидан принос од 9. 4% улагањем у акције инвестиционих фондова на Њујуршкој берзи које прате берзански индекс Филипина у претходна два месеца. Принос је био већи него да је улагано на америчке и европске берзе или да је улагано на берзи у Србији где је Белеџ15 у јулу пао за 0. 12%. Поред тога, цео регион југоисточне Азије, нарочито Тајланд и Малезија, за Илирику је представљао повољно инвестиционо окружење.

Наравно, глобализација има и другу страну приче. Ризици који произилазе из глобалне економске кризе учиниле су све земље мање или више рањиве на екстерне шокове. Та осетљивост се мора узети у обзир приликом доношења инвестиционих одлука и због тога се снажно препоручује консултација са инвестиционим аналитичарима који свакодневно прате економска дешавања у целом свету.

Advertisements

Posted on August 3, 2012, in Инвестиције. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: