ЕБРД и Ерсте Банка подржавају МСП са 10 милиона евра

Економија 13: 04 / 17. 7. 2012

ЕБРД и Ерсте Банк а. Д. Нови Сад заједнички раде на повећању прилива кредита у реални сектор у Србији путем кредитне линије од 10 милиона евра која ће се даље пласирати микро, малим и средњим предузећима (ММСП) у Србији.

ММСП представљају главни извор запослености у приватном сектору у Србији и дају велики допринос економији земље, али у актуелном економском окружењу компаније се суочавају са ограниченим приступом финансирању развоја и раста.

Кредит ЕБРД – а, одобрен у оквиру Кредитне линије ЕБРД – а за западни Балкан и Хрватску, послужиће Ерсте Банци да додатно изађе у сусрет потражњи приватних предузећа за краткорочним, средњорочним и дугорочним кредитима.

Најмање 60 процената кредитне линије ЕБРД – а Ерсте Банка ће употребити за подршку привреди ван Београда. Поред финансирања МСП, Ерсте Банка намерава да део средстава по овој кредитној линији пласира и најмањим правним лицима – микро предузећима и предузетницима.

Од почетка свог пословања у Србији, ЕБРД је инвестирала преко 3 милијарде евра за различите секторе економије Србије, у укупној вредности од око 6 милијарди евра.

Ерсте Банк а. Д. Нови Сад је посвећена финансирању физичких и правних лица. У 2011. Години портфолио пласмана привреди Ерсте Банк а. Д. Нови Сад је увећан за 8, 1 процената у односу на крај претходне године.

Advertisements

Posted on July 17, 2012, in Банкарство. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: