Маржа за основне животне намирнице максимално 10%

Влада Републике Србије је на предлог Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, усвојила Уредбу о посебним условима промета одређене робе којом се ограничава највиша укупна стопа марже за одређену робу од виталног значаја у циљу спречавања поремећаја на тржишту и равномерног снабдевања становништва основним прехрамбеним намирницама.

Највиша укупна стопа марже у промету ограничава се у висини од 10% за пшенично брашно (тип „400“ и тип „500“), јестиво биљно уље (сунцокретово), кравље млеко (пастеризовано, стерилизовано) и јогурт, шећер (бели кристални), свеже месо (свињско, говеђе и кокошје) и за слатководну рибу.

Укупна стопа марже обрачунава се као збир појединачних стопа маржи у свим фазама промета у односу на произвођачку цену робе и укључује све трошкове и погодности (рабате, касас конто и сл.) исказане на фактури или путем књижног одобрења.

Рок плаћања произвођачу односно добављачу робе не може бити дужи од 60 дана од дана пријема рачуна за испоручену робу, фактура мора садржати посебно исказану висину стопе појединачне марже и податак о искоришћеном делу највише укупне стопе марже а повраћај (ремитенда) робе не може бити већи од 2% вредности испоручене робе на месечном нивоу.

Ова Уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” и важи наредних шест месеци.

Advertisements

Posted on July 14, 2012, in Законски прописи у најави. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: